Co warto wiedzieć o dywidendzie?

Dywidenda to określenie, które spotykane jest w wielu obszarach na tle finansowym. Jego popularność dotyczy przede wszystkim sektora bankowego, gospodarki, przedsiębiorstw, a także giełdy. Szkopuł w tym, że dla statystycznego rodaka owo sformułowanie jest mianem obcobrzmiącym, żeby nie powiedzieć – wyimaginowanym.

Aktywa

Zgodnie z definicją mianem dywidendy określamy aktywa (najczęściej są to pieniądze) wypłacane właścicielom w formie wynagrodzenia za udzielenie kapitału. Podążając tym tropem można prosto wydedukować, że wynagrodzenie w postaci dywidendy nie musi się ograniczać wyłącznie do właścicieli. Może również dotyczyć wspólników oraz akcjonariuszy. W tym miejscu zasadnicze znaczenie ma forma prowadzenia spółki kapitałowej. Ciekawostkę stanowi fakt, że samo słowo – dywidenda pochodzi od łacińskiego zwrotu dividendum oznaczającego rzecz do podziału.
Zobacz również: https://comparic.pl/pko-bp-z-najwyzsza-dywidenda-od-6-lat/

Formy dywidendy

Dywidenda wypłacana jest w trzech podstawowych formach :
– jako środki pieniężne
– w formie innych aktywów, które to posiada podmiot
– w formie akcji/udziałów spółki, bądź podniesienia ich wartości nominalnej
Warto podkreślić, że ostatnia forma jest jedyną ze skutkami podatkowymi. W praktyce oznacza to, że nie wpływa ona w sposób realny na spółkę oraz jej akcjonariuszy.
W przypadku mechanizmu wypłaty dywidendy mamy do czynienia z dwoma zasadniczymi kryteriami – ile i kiedy? O tym decyduje walne zgromadzenie w przepadku spółek akcyjnych oraz zgromadzenie wspólników w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spółką o ograniczonej odpowiedzialności. Kolejnym mechanizmem wypłaty dywidendy są warunki w spółkach kapitałowych o które postanowiliśmy zapytać ekspertkę – Elżbietę Kochanowską.
„Pośród warunków dotyczących wypłaty dywidendy należy wyróżnić zakończenie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego wespół z jego akceptacją, czyli zatwierdzeniem, a także podjęcie decyzji o podziale zysków z uwzględnieniem decyzji o wypłacie dywidendy. Przy tym ostatnim warunku należy podkreślić, że kwota wypłacanej dywidendy nie może w naszych realiach prawnych przekroczyć wysokości zysku netto z ostatniego roku obrotowego oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych…”

Wniknijmy w szczegóły

Przy kazusie przytoczonym przez Panią Elżbietę warto się pochylić szczegółowo. Otóż okazuje się, że limit określany przez zysk w większości przypadków może doprowadzić do sytuacji w której następuje stwierdzenie, że dywidenda jest wypłacana z zysku. Problem w tym, że jest to wówczas stwierdzenie niepoprawne, a wszystko za sprawą przepisów stanowiących ochronę kredytobiorców spółki w taki sposób, by w przypadku jej tarapatów utrudnić właścicielom spółki wyprowadzenie z niej aktywów. I jeszcze jeden ciekawy artykuł: https://comparic.pl/cd-projekt-zaskakujaca-dywidenda-cdr-da-nowe-szczyty/