Co wpływa na eksport towarów na zachód Europy?

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na zwiększenie zasięgu swojego działania i eksport towarów na za zachód Europy. Stało się to łatwiejsze po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Według statystyk najwięcej na przystąpieniu do UE zyskała branża eksportująca pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, a drugie miejsce zajął sektor produktów spożywczych. Jakie czynniki mają wpływ na wartość towarów eksportowanych z Polski do krajów z walutą euro? (https://comparic.pl/kurs-euro-notowania-online-comparic/)

Ważna jest stopa procentowa
Stopa procentowa to pojęcie, które często przewija się w makroekonomii. Jej wysokość wskazuje jakie odsetki można uzyskać na rynku w kraju. Kiedy oprocentowanie w Polsce jest wyższe niż zagranicą, to wzrost inwestycji portfelowych i napływ kapitału pochodzącego z zagranicy doprowadzi do aprecjacji złotówki, która z kolei pogorszy bilans płatniczy i zmniejszy eksport. Aprecjacja oznacza bowiem wzrost wartości złotówki, przez co bardziej opłacalny od eksportu staje się import. W odwrotnej sytuacji, przy deprecjacji, czyli spadku wartości pieniądza w stosunku do waluty obcej, ceny towarów importowanych wzrastają, a eksport będzie rósł.

Kurs to nie wszystko
Kurs euro nie jest jedynym elementem determinującym eksport towarów, ale nie zmienia to faktu, że nadal gra ważną rolę. Relacja ceny krajowej do zagranicznej i warunki płatnicze są istotne w gospodarce. Istotne są też wskaźniki PKB oraz czynniki jakościowo-techniczne oferowanych produktów. Duża dynamika wzrostu PKB w krajach importerskich pozytywnie wpłynie na eksport towarów z Polski. Wysoka jakość i zaawansowanie technologiczne oferowanych produktów także będą miały pozytywne odzwierciedlenie w bilansie płatniczym. Należy pamiętać, konkurencją dla firmy eksportującej są firmy o tym samym profilu, które funkcjonują w danym kraju, a także inne przedsiębiorstwa zainteresowane zdobyciem nowych klientów poza swoim państwem. Powinno to determinować eksporterów do troski o zapewnienie produktów jak najbardziej dostosowanych do potrzeb klientów i możliwie najlepszych.

Współpraca: Comparic